1933 شروع فعالیت آربراکرز در ایالت کانکتیکات آمریکا
1940 معرفی آربراکرز White Rock به عنوان اولین مرغ گوشتی پرسفید در آمریکا
1952 افتتاح شعبات و دفاتر متعدد آربراکرز جهت تهیه و تامین جوجه و خذمات منطقه ای
1953 استفاده از بستر نرده ای در pedigree برای نخستین بار با هدف کاهش رطوبت بستر
1958 شروع تجارت بین المللی آربراکرز با خریذ یک مزرعه مرغذاری در ایتالیا
1963 شروع دوره آموزشی مدیریت تولید طیور ارایه اقتصاد مرغ گوشتی توسط متخصصین اقتصادی Paul Aho
1980 معرفی آربراکرز کلاسیک به عنوان مولد پدر و مادر گوشتی مطابق با استاندارد های جهانی
2003 معرفی آربراکرز پلاس به بازار جهانی

 

 
 

دفتر مرکزی

نوشهر، خیابان فردوسی شمالی، خیابان حافظ
ساختمان حافظ، طبقه سوم
تلفن: 52337005 - 52337027 - 52337029 (011)
فکس: 52337032 (011)

دفتر تهران

خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، شماره 121
طبقه پنجم، واحد 9
تلفن: 66121886 - 66123995 - 66125581 (021)
فکس: 66126315 (021)
اهداف عملکرد مرغ مادر آربراکرز پلاس
احتیاجات تغذیه ای مرغ مادر آربراکرز پلاس
اهداف عملکرد مرغ گوشتی آربراکرز پلاس
احتیاجات تغذیه ای مرغ گوشتی آربراکرز پلاس